Det kommunale selvstyret utøves av 311 kommuner. Temperaturforskjellene mellom nord og sør er forholdsvis små, og varmerekorden i Lappland er like høy som i Helsingfors. Hvert av de 18 landskapene i Fastlandsfinland ledes av et landskapsforbund som fungerer som en samkommune for kommunene i landskapet. Både den hvite og den røde regjeringen bestod for det meste av finskspråklige med svenskspråklig mindretallsrepresentasjon på begge sidene. Finland ligger langt nord, og man kan av og til se nordlys. Også i Norge finnes det finskspråklige lokalsamfunn. Språket ble tatt vare på først og fremst i religiøs litteratur. Språkspørsmålet ble nå mindre viktig, fordi finsk- og svenskspråklige fantes på begge sidene. Det finsknasjonale partiet ble grunnlagt som en allianse mellom finsksinnede medlemmer av det akademiske sjiktet og finskspråklige storbønder og fikk tidlig flertall i både preste- og bondestanden på landdagen. Bevegelsen ble støttet av den russiske sentralmakten av pragmatiske grunner. Helsingfors (finsk: Helsinki ) og området rundt bor det over 1,4 millioner mennesker av en populasjon på nærmere 5,5 millioner. Finland er et svært industrialisert land med blandingsøkonomi med en per capita produksjon lik andre europeiske økonomier som Frankrike, Tyskland, Belgia eller Storbritannia. Russland var jo interessert å svekke de kulturelle og følelsesmessige forbindelsene med Sverige og så i det finske språket en motvekt mot svensk.

Tullintorin parkkihalli seinäjoki bio marilyn

1,1  er medlemmer av den finske ortodokse kirke. 20, men har gått jevnt ned i løpet av det. De største næringene 3 er elektronikk (22  maskiner, biler og andre bearbeidede metallprodukter (21,1  skogindustri (13 ) og kjemikalier (11 ). Økonomiske nøkkeltall av BNP 2009 av BNP 2012 av BNP 2015 av BNP Kilder BNP mrd euro 165,8 172,5 192,4 203,0 IMF BNP mrd US 7 216,6 251,5 256,7 Verdensbanken BNP/innb US.120,7.107,2.415,6 Verdensbanken BNP realvekst 9 4,1 -8,3 -1,4 IMF, Verdensbanken. Finland blir kalt «de tusen sjøers land noe som stemmer godt, siden det er mer enn 60 000 innsjøer og vann i landet. Finland kan per. Landet er formelt nøytralt. På 1200-tallet ble også Tavastland og mesteparten av Karelen deler av det svenske riket. Det finske språket fikk endegyldig samme juridiske status som svensk under en overgangsperiode som varte fra 18Den. Den finske nasjonalepos Kalevala ble nedskrevet i 1835 og en finskspråklig skjønnlitteratur begynte fort å vokse frem. Finlandssvenskene rediger rediger kilde Svensk språk er offisielt likestilt med finsk som landets andre nasjonalspråk, ikke bare som et minoritetsspråk som samisk.

fly, 230 stridsvogner samt femten marinefartøyer. 26,3  har ikke tilhørighet til noe trossamfunn. Ett av landskapene er Åland som har indre selvstyre og styres av en landskapsregjering. August 2008 i alt mobilisere 420 000 kvinner og menn. Om våren er det derimot færre tåkedager. Koordinater : 64N 26Ø, finland ( finsk : Suomi, svensk : Finland offisielt, republikken Finland (finsk: Suomen tasavalta, svensk: Republiken Finland ) er et nordisk land, nordøst i, europa og grenser til. Under vinterkrigen ble Finland invadert av Sovjet og forsvarte seg heroisk mot en mektig fiende og med verdenssamfunnets mentale støtte i ryggen, blant annet deltok noen hundre norske og 8 000 svenske frivillige i den finske hæren. I tillegg er det mindre svenskspråklige grupper i storbyene Åbo (Turku) og Tammerfors (Tampere som begge ligger i finskdominerte områder. På 1850-tallet begynte man å grunnlegge finskspråklige middelskoler og gymnaser, noe som ledet til at de fleste studentene fra og med 1880-tallet kom fra finskspråklige skoler. Åland er en demilitarisert sone. Det undervises i svensk som annetspråk i finskspråklige skoler, liksom i finsk som annetspråk i svenskspråklige skoler. Finland er videre delt inn i 19 landskap. Den finsknasjonale bevegelsen begynte i universitetsmiljøet og en betydelig del av det akademisk utdannede sjiktet, særlig de fleste humanistene og teologene, sluttet seg til den. Det meste av Finland ligger under 200 moh.


Cougar og ung mann kirkkonummi


Andelen svenskspråklige lå i liian nopea laukeaminen ajoneuvorekisterikyselyt den svenske tida. Finland er forholdsvis flatt i sør, og inneholder lite høytliggende områder. Våren liian nopea laukeaminen ajoneuvorekisterikyselyt er den tørreste tiden på året, med en god del sol. I sør over Finskebukta ligger nabolandet Estland. Landskapsforbundene har liian nopea laukeaminen ajoneuvorekisterikyselyt ansvar for regional utvikling og kommunenes internasjonale kontakter, særlig mot Den europeiske union. Norge i nord, Sverige i nordvest og, russland i øst. I landskapet Åland (16 kommuner, 27 000 innbyggere) er svensk det eneste offisielle språket. De øvrige inkluderer andre protestantiske kirkesamfunn, katolikker, muslimer og jøder foruten (2,7 ). Halvparten av disse har senere vendt tilbake til Finland. Fortsettelseskrigen var Finlands deltakelse i den tyskledede Operasjon Barbarossa. I løpet av 1800-tallet utviklet det seg et stolt universitetsutdannet meritokrati som følte seg som de ekte representantene for det finske folket siden de snakket finsk og siden en stor del av deres aner hadde vært finskspråklige. Det finnes også eget svenskspråklig fjernsyn. 1 Folkeforflytninger i det. Her fra Lappland i Nord-Finland. Både de høye breddegradene og Atlanterhavet gjør at det aldri blir særlig varmt om sommeren, og temperaturen går sjelden over 26C. Krigsskadeserstatninger landet ble pålagt, arbeidsløshet og usikkerhet om hvorvidt Finland ville klare å forbli fritt stilt overfor den sovjetiske trusselen førte til omfattende emigrasjon, som først avtok på 1970-tallet. Kaldest er det i nord, og det snør lettere her. Helsingfors har en årlig nedbørsnormal på 655. Og det høyeste fjellet er Halti på 1 324 moh. Finland har per. Fra 1860-årene av sprang det imidlertid fram en språklig bevissthet som skulle komme til å gjøre finsk til det dominerende kulturspråket. Etter Sovjetunionens sammenbrudd følte Finland seg fri til å føre en mer utadvendt og offensiv utenrikspolitikk. I sør, der mesteparten av befolkningen også er bosatt, innbefatter landskapet flere tusen innsjøer.Sex girl video haetaan seksiseuraa

Partiene på venstresiden har tradisjonelt vært tospråklige og støttet tospråklighetspolitikken, mens idéen om en enspråklig finsk stat fikk støtte fra en del av den finske borgerlige leir frem til. Det går gjerne to-tre dager mellom hver regnbyge i snitt, og i sommermånedene er ikke tordenvær uvanlig, men det er også mye sol. Kysten fra skjærgården sør for Åbo (Turku) forbi Ekenäs (Tammisaari Helsingfors og Borgå (Porvoo) til Pyttis (Pyhtä) i Sør-Karelen er svenskspråklig siden 1200-tallet, selv om mange finskspråklige har flyttet inn i området, først og fremst i hovedstadsområdet. Finnene rediger rediger kilde Det finske språket tilhører den finsk-ugriske språkfamiliens østersjøfinske gren, og er dermed i nær slekt med estisk og en del minoritetsspråk i russisk Karelen. Uavhengigheten ble anerkjent av bolsjevik-Russland etter mindre enn en måned, men de følgende borgerkrigene i Russland, Finland og de nasjonalistiske aktivistekspedisjonene til Hvite-Karelen og Aunus kompliserte forholdet. Finland grenser i vest til Bottenvika / Ålands hav og i sør til Finskebukta. Det at det svenske språket har denne posisjonen skyldes et historisk kompromiss. Da den tyske østfronten klappet sammen samme år, sluttet Finland fred med Sovjetunionen. I 1808 ble de delene av kongeriket Sverige som lå øst for Bottenviken erobret av Aleksander I av Russland i det som senere ble kjent som finskekrigen, og ble deretter det autonome Storfyrstedømmet Finland, innenfor det russiske riket frem til revolusjonen i 1917. Den største delen av økonomien er tjenester (66  etterfulgt av produksjon og raffinering (31 ).

Hannele lauri alastonkuvat s24 treffit

På tross av den innbitte motstanden måtte Finland avgi landområder til Sovjet. Hovedkvarteret til Nokia, Finlands største selskap. Desember 1917, kort etter Bolsjevik-revolusjonen i Russland, erklærte Finland seg uavhengig. Språk i Finlands kommuner:  bare finsk  finsk som majoritetsspråk, svensk som minoritetsspråk  svensk som majoritetsspråk, finsk som minoritetsspråk  bare svensk  finsk som majoritetsspråk, samisk som minoritetsspråk Finland har to offisielle språk: Finsk, som 91,50  av innbyggerne har som morsmål; og svensk, 5,5. Landet grenser i nord til Sverige, Russland og Norge. Også en rekke språk i Russland tilhører denne språkfamilien. Her fra Etelä-Konneveden nasjonalpark. Landet ble medlem av EU i 1995. Finlandssvenskene bor stort sett i tre adskilte deler: Landskapet Åland er et enhetlig svenskspråklig område. I 1944 angrep Sovjetunionen Finland med 600 000 mann, og bare tysk militær støtte forhindret at landet ble okkupert av Stalin. Etter krigen ble Finland et nøytralt land beliggende i den såkalte gråsonen mellom vest- og østmaktene, og ble tvunget til å avstå områder til Sovjetunionen og betale krigsskadeserstatninger. Svensk ble det dominerende språket i administrasjon og fra 1700-tallet også i utdannelse (det tidligere utdannelsespråket var latin), mens finsk ble brukt av kirken, av en del av borgerskapet og av omtrent 85  av bondebefolkningen. Selv de sørvestlige kystområdene av Finland, som midtvinters ligger nærmest åpent hav, har omtrent de samme temperaturforholdene som Moskva om vinteren. Finland Under annen verdenskrig kjempet Finland mot Sovjetunionen to ganger: I vinterkrigen fra 19 og igjen i fortsettelseskrigen. Utenriks- og sikkerhetspolitikk rediger rediger kilde Det finske forsvaret (Puolustusvoimat) er underlagt Forsvarsministeriet og består av en armé, en marine og et flyvåpen.